Początek

Etap wojewódzki

Wyniki – lista laureatów.

Prace można oglądać w systemie konkursowym (link) w dniach 22-24.02.2023 r. 

Odwołania można składać w sekretariacie Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej (Budynek Rektoratu, ul. Wiejska 45A, pok. 135) do dnia 27.02.2023 r.